A) A KÖZÉPSZINTŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁRÓL „NEUE MITTELSCHULE” – ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

 

    1.   Pedagógiai célok

Aufzählung

esélyegyenlőség növelése

Aufzählung

egyéni fejlesztés lehetősége

Aufzählung

korai iskolaváltás szükségessének elkerülése

 

    2.   Szervezési és pedagógiai irányelvek

Aufzählung

csoportbontás (matematika, német és angol tantárgyaknál)  nem teljeítmény szerint, hanem   a képzési standart alapján

Aufzählung

az iskolában középiskolai tanárok is tanítanak; két illetve egy tanár jelenléte az órán

Aufzählung

egyéni fejlesztés és differenciálás lehetősége

Aufzählung

tanulók értékelése gimnáziumi tanterv alapján

Aufzählung

második idegen nyelv kötelező tanulása

 

     3.   Új tanulási kultúra

bullet

középpontban az egyes tanulók individualizálása

bullet

az egyén és az önálló, saját maga által megszervezett tanulás megszervezése

bullet

új tanulási formák mint motivációk

 

B)   PEDAGÓGIAI SÚLYPONTOK 

Aufzählung

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS / ÚJ TANULÁSI KULTÚRA

Cél a képességek, készségek kialakítása, amelyek a tanulót segítik az önálló, felelősségteljes tanulás kialakításában. Ezáltal a tanulók olyan kompetenciák birtokába jutnak, amelyek az E egy életre meghatározóak lesznek és természetesen megfelelnek a 2010-es év Európai Úniós képzési céljainak.

A kompetencia alapó oktatás keretén belül nagy hangsúlyt helyezünk az önálló munkára, ami csoportmunkában, az „egymástól, együtt tanulás“-on alapszik. A munkafolyamatot az eredmények prezentálása zárja le.


 

Aufzählung

MEGBESZÉLÉSEK

A napi megbeszélés naponta egy félórás egységet jelent. Az óra célja, a tanulók egymás közötti  jó viszonyának megteremtése, ami fontos alapköve a tanulási folyamatnak. Fontos témák még, amik ezen az órán feldolgozásra kerülnek: konfliktus megoldási stratégiák, „tanulás tanulása“ ..)

 

Aufzählung

TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ / PROJEKTEK

Néhány téma tantárgyi integráció, ill. projekt keretében kerül feldolgozásra.

Egyes tanárgyakat ún. tanárgyi blokkban  oktatunk:

 

ILYENEK TERÜLETEK:  KÖRNYEZETÜNK                  (biológia /földrajz)
                                   KREATÍV                              (rajz / ének/ technika)
                                   TECHNIKA és MÉDIA          (fizika, kémia, informatika)
                                   SPORT                                   (futball, röplabda)
                                                                                   

 

Aufzählung

ÚJ ÉRTÉKELÉSI FORMA

 

Aufzählung

SÚLYPONT – INFORMATIKA
Iskolánkban továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk az interaktív média kihasználására. (internet ...) 

Aufzählung

számítógépes kompetencia megszerzése– európai számítógépes bizonyítvány ECDL

Aufzählung

önálló tanulásban való  segítség

Aufzählung

partneriskolákkal való kapcsolat fenntartása ( HAK – Frauenkirchen, Janossomorja / Ungarn)

 

Aufzählung

TÖBBNYELVŰSÉG
A földrajzi illetve a gazdasági feltételekből adódóan iskolánk a MAGYAR nyelvet részesíti előnyben második idegen nyelvként.
A tadteni és az andaui alsó tagozattal együttműködve  - ahol  a 3. osztálytól heti egy órában van magyaroktatás -  célravezető, hogy az 5. osztálytól folytassák e nyelv tanulását.
Az idegennyelvi kompetencia fontos része konceptünknek, ezért még nagyobb hangsúlyt helyezünk a már folyó angol oktatásra is.

 Iskolánk a kultúrák sokrétűségét közvetíti, ami identitásfomáló. Cél az idegennyelvi kompetencia kialakítása az idegen nyelven történő olvasás, írás, hallás és beszédkészség elsajátításával. Ezáltal a tanulók olyan tudás birtokába jutnak, amelyek egy életre meghatározóak lesznek.
 

Aufzählung

  EGÉSZNAPOS OKTATÁS – DÉLUTÁNI FELÜGYELET

o       Tanári felügyelet ill. segítség a házi feladat megírásához

o       német, matematika, angol tantárgyakban

o       szociális kompetencia fejlesztése a közös tanulás ill. szabadidős tevékenység által

o       ebédelési lehetőség az iskolában
 

Zurück zur Startseite